leden

Indien u zich wilt aanmelden als lid van de VOOC of uw gegevens wilt wijzigen vindt u hieronder de juiste procedure.

Het lidmaatschap brengt een aantal voordelen met zich mee. U toont uw verbondenheid met de Cavalerie, u ontvangt 4x per jaar het Mededelingenblad van de VOOC en u kunt deelnemen aan een aantal activiteiten.

Aanmelden nieuw lid

Het lidmaatschap staat open voor alle onderofficieren die bij het Wapen der Cavalerie dienen of gediend hebben.
Wij zouden graag de volgende gegevens van u ontvangen:

Uw Achternaam (van Sytzama, van Oranje, Alexander of van Boreel)

Uw Voornaam (Huzaar)

Uw Voorletters (R.H.)

Uw Huidige Rang

Uw Registratienummer

Uw 1e Regiment

Uw 2e Regiment

Uw 3e Regiment

Uw 4e Regiment

Uw Adres (Barchman Wuytierslaan 198)

Uw Postcode (3818 LN)

Uw Woonplaats (Amersfoort)

Uw Land

Uw Telefoonnummer (012-34567891)

Uw Mobiele Telefoonnummer (06-12345678)

Uw e-mail

Uw IBAN Bank Rekening nummer

Datum invoer (31-12-2015)

Akkoord en Gecontroleerd?

De contributie van € 13,00 dient jaarlijks te worden overgemaakt nadat u hier bericht over ontvangen heeft.

Rekeningnummer VOOC: NL51INGB0000047020

Wijziging gegevens lid

Indien uw gegevens gewijzigd zijn door bijvoorbeeld een verhuizing, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.
Wij zouden graag een nieuw (bovenstaand) ingevuld contact formulier van u ontvangen:

Met alles ingevuld en heel belangrijk : De datum waarop de nieuwe gegevens ingaan!! 

Belangrijke documenten

Statuten VOOC

Huishoudelijk reglement VOOC