Historie

Historie VOOC
De Vereniging Onderofficieren Cavalerie (VOOC) is opgericht op 25 februari 1977 in de Bernhardkazerne te Amersfoort.

Voorheen waren er verenigingen van onderofficieren bij de verschillende regimenten. In de tijd van de paarden en ook nog na 1950 waren de onderofficieren nogal sterk regiment- gebonden, zij werden registratief bij een regiment ingedeeld en droegen ook de kleuren van dat regiment, zij wisselden niet graag van regiment of standplaats.

Bij de officieren was dat anders; zij wisselden in het kader van hun carrière en bevordering regelmatig van regiment en/of standplaats. Er was op 25 juli 1934 reeds opgericht een Vereniging Officieren Cavalerie (VOC).

Het is mede te danken aan een initiatief van de toenmalige voorzitter VOC, de onlangs op hoge leeftijd overleden Bgen. b.d. Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland, dat er in februari 1977 een bijeenkomst voor onderofficieren van alle regimenten werd georganiseerd in de voormalige schietbioscoop in de Bernhardkazerne.

Het resultaat van deze bijeenkomst was dat de verenigingen bij de verschillende regimenten werden opgeheven en werd opgericht de Vereniging Onderofficieren Cavalerie. De Bgen. Beelaerts van Blokland zorgde voor een startkapitaal.

De Vereniging Onderofficieren Cavalerie is een vereniging voor alle onderofficieren en oud-onderofficieren van het Wapen der Cavalerie en voor onderofficieren van andere wapens- en dienstvakken, die bij Cavalerieonderdelen dienen dan wel hebben gediend en heeft tot doel:

– Het bevorderen van een hechte band onder de onderofficieren van het Wapen der Cavalerie.

– Het in stand houden van de traditie van de Cavalerie.
- Het eventueel hulp verlenen op sociaal vlak aan haar leden, die zulks nodig hebben.

De vereniging geeft viermaal per jaar een periodiek uit waarin vermeld wordt ondermeer artikelen betreffende nieuwe ontwikkelingen bij het wapen, mutaties m.b.t. bestuur en leden, verhuizingen, de Cavalerie agenda, herdenkingen, reünies, gebeurtenissen in heden en verleden betreffende ons wapen en/of onderdelen etc. etc.

Direct na de oprichting groeide de vereniging binnen korte tijd naar een behoorlijk ledenbestand (Cavalerie-breed) en er bleef groei inzitten door opvang van jonge onderofficieren uit de opleiding.

De vereniging wist zich snel een vaste plaats binnen het wapen te verwezenlijken; de voorzitter werd lid van de Wapentraditieraad, de onderofficier kon meedenken en meepraten.

Na de val van de Muur veranderde dit drastisch. De dienstplicht werd afgeschaft, er waren minder eenheden in Duitsland nodig. De krijgsmacht werd gereorganiseerd, er werd sterk bezuinigd en ook de Cavalerie moest eenheden opheffen.

Het ledenbestand liep terug, deels door het ouder worden en wegvallen van de leden, deels doordat er weinig onderofficieren bijkomen in het hedendaagse beroepsleger.

Toch is de vereniging ondanks alle veranderingen en vooral bezuinigingen nog altijd een vaste waarde bij ons wapen, een spreekbuis namens de onderofficieren.